Voor onze opdrachtgever, Gemeente Haarlemmermeer, zijn wij op zoek naar een Informatiemanager

De functie

De functie richt zich op het leveren van waarde voor de gemeente, de inwoners en de ondernemers en reikt veel verder dan IT. Er zijn vier informatiemanagers die elk verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening van de clusters in een domein. Jij wordt verantwoordelijk voor het domein Dienstverlening en fungeert als verbinder tussen directie, clustermanagers, functioneel beheerders, bedrijfsvoering adviseurs, procesmanagement, privacy/security, architecten, etc.

Na een eerste inventarisatie van de behoeften aan informatievoorziening binnen de organisatie c.q. het domein ben je ‘in de lead’ om een constructief idee naar een succesvol project te begeleiden en de organisatie hier in ‘mee te nemen’. Dit doe je onder meer door het opstellen van initiatiefkaarten, projectvoorstellen en het leiden van workshops. In jouw acteren is het zelf organiserend vermogen van onze organisatie vanuit onze kernwaarden ‘samen’, ‘waarderend’ en ‘professioneel’ leidend. In dat kader lever je gevraagd en ongevraagd advies over vraagstukken op het snijvlak van de organisatie en de ICT en vervul je ook een voortrekkersrol in de totstandkoming van clusterwerkplannen en managementrapportages. Tot slot lever je strategische adviezen en actualiseer je op regelmatige basis het integrale informatieplan op basis van het Novius architectuurmodel.

De informatiemanager weet wat er speelt en wat eraan komt op het gebied van informatiemanagement en levert zo een bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie. Door jouw professionele inbreng, in nauwe samenwerking met diverse adviseurs, krijgen projecten een duidelijke richting conform de kaders op het gebied van informatievoorziening, met succesvolle veranderingen tot gevolg!

Waar ga je werken? Onze wereld verandert steeds meer in een informatiesamenleving, waarbij de inzet van data en informatie een steeds grotere rol gaat spelen. Deze digitale transformatie van de samenleving doet een groot beroep op het cluster Info+. Ons cluster vervult drie rollen:

 • Strategisch adviseur en proactieve samenwerkingspartner op het gebied van IT voor de organisatie.
 • Kadersteller en regisseur. Info+ zorgt voor duidelijke kaders en richtlijnen op het gebied van IT, digitalisering en data. Wij faciliteren de uitvoering en sturen en monitoren daar op.
 • Ook zorgt Info+ voor minimaal het in stand houden, beheren, beveiligen en onderhouden van de IT-infrastructuur, generieke applicaties en koppelingen.

De nadruk verschuift van operationele uitvoering naar tactische sturing. Dit vraagt om medewerkers die kunnen plannen, organiseren en procesmatig denken. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de lijnorganisatie en met andere specialisten buiten Info+.

Het profiel

Als informatiemanager treed je op als stevige i-adviseur voor de interne klant. Je zoekt de vraag achter de vraag om zo effectief en efficiënt te functioneren. Je bent een stevige gesprekpartner en hebt daar waar het (digitale) dienstverlening betreft, kennis van de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Je bent in staat om verbinding met de wereld van de organisatie en de wereld van IT te maken en kunt daarin op een klantgerichte wijze communiceren. Je signaleert tijdig knelpunten, draagt proactief bij aan oplossingen en weet vernieuwende voorstellen in te brengen. Complexe problemen vertalen in concrete, breed gedragen en uitvoerbare oplossingen is geen enkel probleem voor jou. Tot slot onderhoud je relaties en blink je uit op het gebied van probleemoplossend en analytisch vermogen.

Naast de hier bovengenoemde competenties verwachten wij dat je:

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau hebt;
 • minimaal drie jaar kennis en ervaring hebt op het gebied van complexe IT-projecten en vaardigheden hebt op het vakgebied informatiemanagement;
 • kunt sturen op lange termijn visie;
 • ervaring hebt met de Novius Architectuur Methode of vergelijkbare methodiek;
 • een echte teamspeler bent met voldoende probleemoplossend vermogen.
De organisatie

Haarlemmermeer is een van de grootere gemeenten in Nederland met 155.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 30 kernen levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam met haar 19e -eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.

Het aanbod

Een opdracht voor 36 uur per week voor de periode van 11 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022.

Solliciteren bij AnyLinQ

 • Solliciteer online
 • Maak persoonlijk kennis
 • Doe een assessment
 • Ontmoet je leidinggevende
 • Gesprek over arbeidsvoorwaarden
 • Aan de slag

Meer informatie over deze vacature